ข้อมูล Antivirus


Kaspersky  โปรแกรมติดตั้งและใช้งานเป็นภาษาไทยได้มั้ย ?
 
                  : สำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทย เราไม่แนะนำ เพราะว่าทดสอบแล้วพบปัญหา
                    1. ไม่อัพเดท Patch Database แบบเรียวไทม์
                    2. ศัพท์ภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจน
                    3. มี Error หรือ  Bug              
ตัวช่วยในการลบโปรแกรมของ Kaspersky

                  : ตัวช่วยในกาารลบ หรือ Remove โปรแกรมของ Kaspersky ชื่อ kavremover
                    เข้า google แล้ว Search คำว่า kavremover 
                   
.
Visitors: 84,542