Malware คืออะไร

Malware คืออะไร และวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามัลแวร์

Malicious Software หรือเรียกสั่นๆว่า Malware คือโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ไปในทางที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย

หรือใช้งานไม่ได้ โดยรวมถึงการดจมตีประเภทต่างๆ เช่น virus , Spyware , Trojan , Worm , Adware หรือการโจมตีเหล่านี้

เรียกรวมๆกันได้ว่า Malware ทั้งสิ้น

Virus ถือเป็น Malware ชนิดหนึ่ง

ปัจจุบันนี้เหล่า Malware ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่างๆ ได้ถูกพัฒนา และถูกปรับปรุงให้สร้างความเสียหายให้กับระบบได้รุนแรง

และตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้น เราจึงควรใช้งานโปรแกรม Antivirus ที่มีประสิทธิภาพ และหมั่นอัปเดทโปรแกรม Antivirus ที่ใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเรา ปลอดภัยจากเหล่า Malware ในปัจจุบันได้

Visitors: 54,927