การติดตั้งโปรแกรม ESET NOD32

ESET NOD32 ANTIVIRUS 

การติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus มีองค์ประกอบที่อาจทำงานขัดแย้งกับโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยอื่นที่ติดตั้งอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ ESET ขอแนะนำ ให้คุณลบโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวออกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งานหรือลบไฟร์วอลล์ Windows เนื่องจากจะมีการจัดการโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus

คุณสามารถติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus ได้จากซีดี/ดีวีดีการติดตั้ง หรือด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจาก www.eset.com

เริ่มต้นการติดตั้ง

เมื่อต้องการเริ่มต้นวิซาร์ดการติติดตั้ง ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. ถ้าคุณกำลังติดตั้งจากซีดี/ดีวีดี ให้ใส่ซีดี /ดีวีดี ลงในไดรฟ์ CD/DVD-ROM ถ้าเมนูการทำงานอัตโนมัติไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติให้คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ซีดี /ดีวีดี เพื่อเปิดด้วยตนเอง

โปรแกรมติดตั้งจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นล่าสุดทางออนไลน์โดยอัตโนมัติถ้ามีเวอร์ชันใหม่ คุณจะได้รับข้อความให้ดาวน์โหลดก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

ขั้นตอนถัดไป ข้อตกลงการอนุนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางจะปรากฏขึ้น โปรดอ่านข้อตกลงและคลิก ฉันยอมรับ เพื่อรับทราบการยอมรับข้อตกลงของคุณในข้อตกลงใบอนุญาตของผู้ใช้หลังจากที่คุณยอมรับ การติดตั้งจะดำเนินการต่อ

2. ถ้าคุณกำลังติดตั้งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานออนไลน์ โปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานออนไลน์จะเป็นไฟล์ขนาดเล็ก ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมที่จำเป็นในการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus โดยอัตโนมัติ

เข้าร่วม ESET LiveGrid®

ช่วยเราจับมัลแวร์ด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือของเรา การเข้าร่วมของคุณจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมตัวอย่างภัยคุกคามได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มการป้องกันที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ ESET ทั้งหมด เราขอแนะนำ ให้คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ

การตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์

เนื่องจากมีการใช้งาน แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์โดยตั้งใจ และอาจไม่เป็นภัยภัคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงต้องมีการยินยอมจากผู้ใช้เพื่อที่จะเปิดใช้งานการตรวจหา

การดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มการติดตั้งสุดท้ายด้วยการคลิก ติดตั้ง ความคืบหน้าของการติดตั้งจะแสดงในแถบความคืบหน้า หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์  ESET NOD32 Antivirus  จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ESET NOD32 Antivirus จะเริ่มต้นป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามที่เป็นมัลแวร์ในทันที

ตั้งค่าโซนที่เชื่อถือ

ถ้าตรวจพบการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ การแจ้งเตือนจะปรากฏเพื่อให้คุณกำหนดค่าโซนที่เชื่อถือ 

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตรวจพบการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่จะแสดงซับเน็ตในพื้นที่ซึ่งกำหนดไว้ในการตั้งค่าระบบของคอมพิพิวเตอร์ ตัวเลือกเหล่านี้จะมีผลกับการเปิดเผยคอมพิวเตอร์ของคุณในเครือข่ายในพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่ในอินเทอร์เน็ต โหมดเข้าถึงที่ใช้ได้มี สองโหมดดังนี้ :

• เครือข่ายสาธารณะ - เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการใช้โฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้อื่นในเครือข่ายเดียวกัน ขอแนะนำให้ใช้โหมดนี้กับการเชื่อมต่อแบบไร้ร้สาย

• เครือข่ายบ้านหรือที่ทำงาน – เลือกตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการใช้ไฟล์และโฟลเดอร์ร่วมกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ และต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นในเครือข่ายเดียวกัน

     ขอแนะนำ ให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเครือข่ายในบ้านหรือสำนักงานที่เชื่อถือ

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หน้าต่าง การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึ้น

• หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นขายปลีกในบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง ให้เลือก ESET NOD32 Antivirus เปิดใช้งานโดยใช้ รหัสใบอนุญาต คุณสามารถพบรหัสใบอนุญาตได้ในการ์ดใบอนุญาตหรือคุณจะได้รับผ่านอีเมล หากคุณซื้อใบอนุนุญาตของคุณผ่านออนไลน์ เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้สำเร็จ ต้องป้อนรหัสใบอนุญาตที่มีให้ หากต้องการต่ออายุใบอนุญาตที่มีอยู่ โปรดป้อนรหัสการเปิดใช้งานสำหรับการต่ออายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 84,531